Privacyverklaring

Imondio B.V., gevestigd aan Curaçaostraat 11, 1339 KL Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Korte uitleg
Op deze pagina leggen wij uit welke gegevens worden verwerkt en waarom. Samengevat gaat het om het volgende:

We willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben we uw gegevens nodig. Wij vragen en registreren alleen gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren. Uw gegevens delen we niet met derden, tenzij we daar vanwege wetgeving toe verplicht zijn, of om een  overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Verder nemen wij passende beveiligingsmaatregelen door te werken met beveiligde verbindingen. Uitsluitend medewerkers van de administratie hebben toegang tot uw investeringsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer (voor onze administratie)
 • Bedrijfsnaam en KvK nummer (indien nodig)

Doel van de gegevens die worden verwerkt

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van informatie
 • U te informeren over uw overeenkomst met ons

Kortom, bovenstaande gegevens worden verwerkt in het kader van de overeenkomst, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van gerechtvaardigd belang.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd
Imondio B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

 • Het verkeer tussen uw computer en onze server voor de website wordt d.m.v. een SSL certificaat versleuteld.
 • Het verkeer tussen onze server en onze administratie via Exact Online is ook versleuteld d.m.v. een SSL verbinding.
 • Onze netwerkserver is beveiligd via versleuteling.
 • Documenten worden beveiligd en betrouwbaar opgeslagen met de zakelijke services van Google Workspace.

Kortom, bovenstaande gegevens worden verwerkt in het kader van de overeenkomst, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming
We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren minimaal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

We verkopen uw gegevens niet aan derden 
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Imondio B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies
De website van Imondio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Imondio B.V. U kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die we van u bewaren, in een computerbestand naar u toe te sturen, of aan een andere door u te noemen organisatie te sturen.

Richt uw verzoek aan contact@imondio.com 
Vermeld daarbij de reden van uw verzoek, bijvoorbeeld inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens. U kunt ook mailen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of om uw toestemming in te trekken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wilt u meer informatie over de beveiliging neem dan even contact met ons op.